Maak een afspraak
apimo™

Woordenboek « Reglement »

Gegevensarchief « Reglement » beschikbaar via de API van apimo™ vastgoed software CRM.

Toegang tot het archief

Contacteer ons

Archief « property_reglementation » from API

Gegevensarchief « property_reglementation »: Beschikbare verordeningen voor een specifiek gebied.

Referentie Waarde
1 Energie - Verbruik
2 Energie - Geraamd
3 « Carrez » wet
4 Staat van risico's en vervuiling
5 Termieten
6 Asbest
7 Gas
8 Lood
9 Elektriciteit
10 Boutin wet
11 Riolering
12 Niet hernieuwbare energie
13 Energiepas (ACE)
14 Verzoek tot aanstelling van een ad hocmandataris
15 Verzoek tot aanstelling van een tijdelijk bestuurder
16 Verzoek tot aanstelling van (een) expert(s)
17 Brandveiligheidsnormen
18 Toegankelijkheidsnormen voor personen met een handicap
19 Sanitaire toelating
20 Energieverbruik
21 Energieverbruik
22 Onroerende voorheffing
23 Woonbelasting
24 Grondlasten
25 Grondbelasting
26 Grondbelasting
27 Voorbehouden aan bewoners
28 Onroerende voorheffing
29 Toeristenbelasting
30 Minergie
31 Volume
32 Nuttige oppervlakte
33 Mede-eigendom
34 Tarief gemeentebelasting
35 Uittreksel kadaster
36 Recht van overpad
37 Duizendsten
38 Woonbelasting
39 PBM-budget
40 Actueel renovatiefonds
41 Coëfficiënt bodemgebruik
42 Coëfficiënt bodembenutting
43 Coëfficiënt grondinname
44 Coëfficiënt bodembenutting
45 Prioriteitstermijn CCH L443-11
47 Kavelverdelinng / Afpaling
48 Beraadslaging raad van bestuur/toezichtsraad
49 Conformiteitsattest
50 Energieprestatiecertificaat (EPC)
51 Warmte-isolatieklasse
52 BKG (Broeikasgas)
53 EPB/EPC
54 Energiecertificaat
55 Energieverbruik
56 Energieprestatiecategorie
57 Bouwjaar volgens certificaat
58 Warm water inbegrepen
59 Energiescore
60 Unieke code
61 K-niveau (thermische isolatie)
62 EW-niveau (energieprestaties)
63 CO2-uitstoot
64 Overstromingsrisico's
65 Attest Conformiteit van Mazoutreservoirs
66 Attest Conformiteit van de elektrische installatie
67 Asbuilt attest
68 Berekende energiescore ((kWh/(m² jaar))
69 Registratienummer
70 Kadastraal inkomen
71 Stedenbouwkundige vergunning verkregen
72 Verkavelingsvergunning
73 Mogelijk voorkooprecht
74 Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften
75 Meest recente stedenbouwkundige bestemming
76 Kadastrale annuïteit
77 Energiecertificeringsnummer
78 BTW van toepassing
79 Energiecertificering
80 Vervuiling
81 Vervuiling
82 Aansluiting mogelijk: Water / Gas / Elektriciteit
84 Vastgoedprogramma
85 Toegankelijk voor buitenlanders
86 Type gebouw
88 Vast tarief voor kosten
89 Energie-efficiëntiebeoordeling (huidig)
90 Energie-efficiëntiebeoordeling (potentieel)
91 Milieueffectbeoordeling (huidig)
92 Milieueffectrapportage (potentieel)
93 Type eigendom
94 Eigendomsstructuur
95 Huurwaarde
96 Belastingwaarde
97 Verzekeringswaarde
98 Bouwzone
99 Laagbouw
100 Referentie-index huurprijzen
101 Laatste huurprijs
102 Energie - Verbruik
103 Efficiëntie gebouwschil
104 Totale energie-efficiëntie
105 Diagnose droogrot
106 Extra huur
107 Geïndexeerd kadastraal inkomen
108 Onroerende voorheffing
109 Hernieuwbare energie
110 Emissieklasse
111 Verwarmingskosten
112 Prestatieniveau (zomerseizoen)
113 Prestatieniveau (winterseizoen)
114 Kadastrale gegevens - Sectie
115 Kadastrale gegevens - Blad
116 Kadastrale gegevens - perceel
117 Kadastrale gegevens - Deelperceel
118 Kadastrale gegevens - Sub
119 Kadastrale gegevens - Sub 2
120 Energie - Lage geschatte jaarlijkse uitgaven voor standaardgebruik
121 Energie - Hoge geschatte jaarlijkse uitgaven voor standaardgebruik
122 Energie - Referentiejaar voor de energieprijs
123 Huisvestingsvergunning - Nummer
124 Huisvestingsvergunning - Afgegeven op
127 BTW-regeling
128 Akte - Nummer
130 Bouwvergunning - Nummer
131 Bouwvergunning - Afgegeven in
132 Voorwaarden huurderslasten
133 Grondwaardebelasting
135 Maximale referentiehuur (basishuur mag niet worden overschreden)
136 Huurovereenkomst
137 Kadastrale categorie
138 Huisvuilheffing
139 Overstromingsrisico's P-score
140 Overstromingsrisico's G-score
141 Connectiviteit - Aansluiting gebouw
142 Connectiviteit - Verticale bedrading
143 Asbestattest
144 Gebouw met ander hoofdgebruik dan wonen
146 Energie-efficiëntieklasse
147 Energie - Ademe referentie
148 Conformiteitsattest (huur)woningen

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.