Maak een afspraak
apimo™

Gebruiksvoorwaarden

Vind de algemene voorwaarden van de apimo™ software website gepubliceerd door het bedrijf Apiwork gevestigd in Frankrijk.

Contacteer ons

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van de wet op het vertrouwen in de digitale economie, delen wij u mee dat :

Uitgever en hosting

Apiwork

1, rue Allieis
75 Antibes
06400 Cannes - Frankrijk
+33 (0)4 92 91 90 63
e-mail: support@apiwork.com

SAS met een aandelenkapitaal van €11.250
Cannes Handelsregister B 489 890 483
BTW-nummer FR17489890483

Het gebruik van deze Website is onderworpen aan de naleving van de onderstaande voorwaarden. Toegang tot en navigatie op deze Website houdt aanvaarding van deze voorwaarden in:

Definities

Website: verwijst naar de website die u via uw internetbrowser bereikt
Makelaarskantoor: verwijst naar de makelaar(s) die aanbiedingen op de website publiceert (publiceren) en gegevens verzamelt (verzamelen) die de internetgebruiker op de contactformulieren van deze website heeft ingevuld.

Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens kunnen via deze Website worden verzameld:

Cookies: Door het gebruik van de website worden cookies gebruikt om bepaalde informatie te verzamelen (met name: uw IP-adres, technische informatie over de computer die wordt gebruikt om te surfen, de verbindingsmodus, het type en de versie van de internetbrowser, het besturingssysteem, het URL-adres dat wordt gebruikt om te surfen of andere technische ID's die verwijzen naar informatie zoals datum en tijd of de geraadpleegde inhoud). U kunt cookies uitschakelen in de parameters van uw browser.
Contactformulier: bij het invullen en versturen ervan worden uw naam, voornaam, e-mailadres en bericht verzameld.

Uw persoonlijke gegevens worden voornamelijk op de volgende manier gebruikt:

Beheer van de relatie met u ;
Levering van inhoud en gepersonaliseerde diensten, op basis van uw surfgeschiedenis, uw voorkeuren en interessecentra. ;

Deze website stelt u op de hoogte wanneer de gevraagde informatie verplicht is om toegang te krijgen tot specifieke functies van de website. Indien u weigert verplichte informatie te verstrekken, zijn bepaalde diensten, functies of delen van de website mogelijk niet voor u beschikbaar.

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan 36 maanden bewaard, tenzij:

U beroept zich, onder de hieronder vermelde voorwaarden, op een van uw door de wetgeving erkende rechten ;
Een langere periode is toegestaan of opgelegd krachtens een wettelijke of statutaire verplichting ;
U verlengt de overeenkomst hierin, door de klantrelatie in stand te houden.

Gedurende deze periode is de website ingericht met organisatorische, software-, juridische, technische en fysieke middelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, zodat deze niet kunnen worden beschadigd, gewist of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden.

Toegang tot persoonlijke informatie

De toegang tot uw Persoonlijke Gegevens is strikt beperkt tot het personeel en de verkoopagenten van het Agentschap, die bevoegd zijn voor hun functie en gehouden zijn aan een geheimhoudingsplicht. De verzamelde gegevens kunnen echter zonder uw toestemming worden doorgegeven aan onderaannemers, die contractueel belast zijn met specifieke taken die nodig zijn voor de goede werking van de Website en zijn diensten, alsmede voor het beheer van de relatie met u. Er zij op gewezen dat onderaannemers in het kader van de uitvoering van hun diensten slechts een beperkte toegang hebben tot uw persoonsgegevens en een contractuele verplichting hebben deze te gebruiken in overeenstemming met de voorschriften van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Met uitzondering van de hierboven beschreven situatie, verbindt het Agentschap zich ertoe uw persoonsgegevens niet te verkopen, te verhuren, af te staan of derden toegang te geven tot uw persoonsgegevens zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij het hiertoe gedwongen wordt door een gerechtvaardigd motief (wettelijke verplichting, bestrijding van fraude of misbruik, uitoefening van de rechten van de verdediging, enz.)

In overeenstemming met de geldende wettelijke en statutaire bepalingen, met name de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 gewijzigd volgens de informatietechnologie, bestanden en vrijheden van de Europese verordening nr. 2016/679/UE van 27 april 2016 (van toepassing vanaf 25 mei 2018), beschikt u over de volgende rechten:

Uw toegangsrecht uitoefenen om kennis te nemen van persoonsgegevens die u betreffen ;
Vraag om bijwerking van uw informatie als deze niet juist is ;
Vragen om de portabiliteit of de verwijdering van uw gegevens ;
Vragen om de beperking van uw gegevensverwerking ;
Zich met gegronde redenen verzetten tegen de verwerking van uw gegevens ;
Om u te verzetten tegen of uw toestemming in te trekken voor het gebruik van uw contactgegevens door onze diensten, voor het versturen van promotionele aanbiedingen en verzoeken via e-mail, tekstberichten, telefoongesprekken en post. Dit recht blijft geldig ongeacht of de informatie die op u betrekking heeft rechtstreeks door u aan ons is doorgegeven of door derden aan wie u ze heeft doorgegeven (in dat geval moet u klikken op de uitschrijvingslinks in onze tekstberichten, e-mails of contact met ons opnemen via de hierna beschreven procedures).

Deze verschillende rechten kunnen worden uitgeoefend door de parameters van uw account te wijzigen, of rechtstreeks op de Website in de rubriek "Contact", per e-mail of per post op het adres dat is vermeld in de link "Juridische kennisgeving" of "Voorwaarden". Het bewijsstuk wordt vernietigd zodra de aanvraag is behandeld.

Voor meer informatie of klachten kunt u contact opnemen met de Commission nationale de l'informatique et des libertés (meer informatie op www.cnil.fr).

Use of cookies

Tijdens het surfen op de Website worden cookies op uw computer, uw mobiele telefoon of uw tablet geplaatst.

Een cookie is een klein informatiebestand dat door de server van de bezochte Website op uw surfapparaat wordt geplaatst. Specifieke onderdelen van de Website kunnen daarom niet functioneren zonder dat de gebruiker cookies accepteert.

De verzamelde informatie zal alleen worden gebruikt om het volume, het type en de configuratie van het verkeer op deze website te volgen, om de opzet en lay-out ervan te ontwikkelen, alsmede voor andere administratieve en planningsdoeleinden en meer in het algemeen om de aan u aangeboden dienst te verbeteren.

Deze informatie wordt niet langer dan 13 maanden bewaard, tenzij u hiermee instemt en de termijn verlengt.

Meer informatie op https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-et-autres-traceurs en https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.